מיקרוטראומה פגיעה בברכיים – מה זה בדיוק אומר?

קיימים גורמים שונים ומגוונים למצב של אובדן כושר עבודה. לכל גורם כזה עשויות להיות השלכות שונות בפועל – כאשר הנושא מגיע לכדי הכרעה בדבר אחריות ופיצויים לעובד שנפגע ובקצבת נכות כללית מביטוח לאומי. אם כן, מהי מיקרוטראומה בברכיים ומה המשמעות של פגיעה מסוג זה על זכאותו של עובד בנוגע לקבלת פיצויי אובדן כושר עבודה?   […]